اطرافیان و کنترل دخالت در زندگی دوطرفه

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 9ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 01:22:37

perm_identity تعداد دانشجویان: 755دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : وظایف زوجین در مدیریت تصمیمات زندگی
 • مقدمه link file_download ۰۵:۳۱
 • تفاوت های شرایط زن و مرد link file_download ۰۶:۱۵
 • انتظارات والدین از دختر و پسر link file_download ۱۲:۰۲
 • مدیریت نیازها link file_download ۱۰:۵۸
 • آنچه كه فقط مربوط به دختر و پسر است link file_download ۱۰:۰۰
 • لجاجت در اجرای تصمیم و برنامه link file_download ۰۷:۳۳
 • بخش ۲ : مدیریت انتظارات و روش درست
 • اظهار نظر دیگران link file_download ۱۴:۴۶
 • مداخله دیگران link file_download ۰۴:۳۴
 • نگاه و نگرش محبت به خانواده و تمام خلقت link file_download ۱۰:۵۸
دغدغه بسیار اساسی برای زوجین جوان هست این است که پس از ازدواج، نقش و تکلیف همسری برای من ایجاد شده است؛ منِ خانم ،یا منِ پسر چه کنم که بهترین زندگی دربرابر رفتار اطرافیان و والدین را داشته باشم؟