تکنیک های همسران خوشبخت

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 15ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 02:29:06

perm_identity تعداد دانشجویان: 1649دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : نگاه مالکیت در مدیریت روابط خانواده
 • نگرش مالکیت و روش کنترل و نظارت link file_download ۰۸:۲۴
 • احساس و رفتار مخاطب در نگاه مالکیت link file_download ۰۵:۵۶
 • محصول نگاه مالکیت link file_download ۰۵:۵۶
 • محصول نگاه مالکیت (2) درگیری های مخفی link file_download ۰۵:۴۴
 • انواع و نمونه های اختلالات در نگاه مالکیت link file_download ۱۴:۴۵
 • بخش ۲ : نگاه امانتداری در مدیریت روابط خانواده
 • نگاه امانت داری link file_download ۱۴:۳۴
 • شیوه اجرای نگاه امانت داری link file_download ۰۵:۴۸
 • احساس، رفتار محصول در نگاه امانت داری link file_download ۰۸:۴۱
 • بخش ۳ : اصلاح نگرش در مدیریت روابط خانواده
 • مقدمات تجهیز در مسیر امانتداری link file_download ۰۳:۲۴
 • اصلاح نگرش به زندگی مشترک link file_download ۱۳:۴۷
 • زوجیت در زندگی مشترک link file_download ۱۲:۴۷
 • بخش ۴ : افزایش ظرفیت روانی در مدیریت روابط خانواده
 • ظرفیت روانی link file_download ۱۱:۵۱
 • افزایش ظرفیت روانی link file_download ۱۷:۱۱
 • ایجاد ارتباط link file_download ۱۸:۵۰
شکوفایی هر مجموعه به مدیریت درست آن هست. در زندگی اگر خانم یا آقا این مدیریت درست را نداشته باشند نیت ها، شوق ها و لطافت های دوران عقد و اول زندگی شان را کم رنگ یا نابود می کنند. حال چه کنیم که این طور نشود؟ برای دریافت پاسخ این سوال این کلاس را به شما پیشنهاد می کنیم.