نگرش مالکیت و روش کنترل و نظارت
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۸:۲۴

درباره جلسه :

وحيده غفارزادگان ربطي ۲ ماه قبل
عالی بود
نظر
زهرا صادقي هفشجاني ۲ ماه قبل
خوب بود
نظر
زهرا حلوايي ۲ ماه قبل
خوب بود
نظر