نگرش مالکیت و روش کنترل و نظارت
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۸:۲۴

درباره جلسه :

وحيده غفارزادگان ربطي ۶ ماه قبل
عالی بود
نظر
زهرا صادقي هفشجاني ۵ ماه قبل
خوب بود
نظر
زهرا حلوايي ۵ ماه قبل
خوب بود
نظر