• جلیل معماریان

درباره

۳۰ سال مطالعه میان رشته ای با استفاده از فنون مهارتهای مطالعه و تندخوانی در زمينه هاي میان رشته ای: مديريت – فلسفه – فيزيك – مهندسي ذهن – خلاقيت – مهارت هاي مطالعه و تند خواني – مديريت تفكر- تفکر سيستمي و شبكه اي – مهارت هاي زندگي – مديريت تشكيلات همراه با نقد و بررسي انديشه هاي عرفان هاي نوظهور شرق و غرب – نقد و بررسي روانشناسي نوين موفقيت – نگاه كاربردي به مفاهيم و ارزش هاي ديني – بررسي و مطالعه آثار امام خميني(ره)، شهيد مطهري، آیه ا.. خامنه ای، علامه جعفری، علامه حسن زاده آملي، جوادي آملي، علي صفايي حائري، دكتر شريعتي، مصباح يزدي، دستغيب، ري شهري، دكتر حسابي، شهيد چمران و مجموعه كتب كاربردي در علوم روز با تكيه بر گسترش انديشه شبكه اي و ميان رشته اي.

ایمیل:
info@ezdevaj.org