• سید مهدی واعظ موسوی

درباره

سال هاست كه ساعت هاي زيادي از وقت خود را بي منّت در آموزش و مشاوره ي خانواده و ازدواج سپري مي كند . نوشته ها ، مصاحبه ها ، سخنراني ها ، و آثار تصويري و صوتي او در صدا و سيما ، اينترنت ، روزنامه ها ، مجلات و در سراسر كشور و حتي خارج كشور بارها و بارها پخش و منتشر شده است . او در خارج كشور نيز در جمع ايرانيان و فارسي زبانان به آموزش و مشاوره خانواده و ازدواج پرداخته است . وي داراي انديشه ها و پيشنهادهايي كارآمد در عرصه ي استحكام خانواده و ازدواج است .

ایمیل:
info@ezdevaj.org