• عبدالرضا کردی

درباره

دکتر عبدالرضا کردی متولد ۱۳۴۲ در شهرستان بروجرد می باشند. سوابق تحصیلی لیسانس : کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز فوق لیسانس : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی دکترای : روانشناسی دانشگاه کورلینز آمریکا

ایمیل:
info@ezdevaj.org