• سید مجتبی حورایی

درباره

سید مجتبی حورایی متولد 1348 روان شناس مدرس با سابقه حدود 20 سال از سال 1371 تاکنون در تهران و مشهد و ... نویسنده و محقق سردبیر مجله راز مشاور و کارشناس تربیتی صدا و سیما

ایمیل:
info@ezdevaj.org