• حمید حبشی

    مشاور و روانشناس
درباره

دکتر حمید حبشی کارشناس و مشاور امور خانواده رئیس مجتمع فرهنگی شاهدان تولید محصول آموزشی و تحقیق در زمینه های* تربیت فرزند* مدیریت روابط خانواده* بنیان های روانی زن و مرد* مدیریت تعارضات والدین* روابط دختر و پسر* پایه ریزی ازدواج موفق*

درسنامه های استاد
مهرمادری پدری و نی نی پروری
مهرمادری پدری و نی نی پروری
۰ سؤال live_help
متأهلین
۰۳:۳۱:۰۱ query_builder
مدل های ارتباطی دختر و پسر
مدل های ارتباطی دختر و پسر
۰ سؤال live_help
مجردین
۰۳:۰۶:۴۰ query_builder
تکنیک های پایه ریزی ازدواج موفق
تکنیک های پایه ریزی ازدواج موفق
۲ سؤال live_help
مجردین
۰۶:۴۱:۵۸ query_builder
اطرافیان و کنترل دخالت در زندگی دوطرفه
اطرافیان و کنترل دخالت در زندگی دوطرفه
۰ سؤال live_help
متأهلین
۰۱:۲۲:۳۷ query_builder
بنیان های روانی زن و مرد
بنیان های روانی زن و مرد
۰ سؤال live_help
متأهلین
۰۴:۲۹:۱۷ query_builder
تکنیک های همسران خوشبخت
تکنیک های همسران خوشبخت
۰ سؤال live_help
متأهلین
۰۲:۲۹:۰۶ query_builder
آخرین مطالب
آخرین سؤالات