متأهلین
مدیریت روابط خانواده مدیریت روابط خانواده

شکوفایی هر مجموعه به مدیریت درست آن هست. در زندگی اگر خانم یا آقا این مدیریت درست را نداشته باشند نیت ها، شوق ها و لطافت های دوران عقد و اول زندگی شان را کم رنگ یا نابود می کنند. حال چه کنیم که این طور نشود؟ برای دریافت پاسخ این سوال این کلاس را به شما پیشنهاد می کنیم.

رایگان مشاهده
بنیان های روانی زن و مرد بنیان های روانی زن و مرد

یک سری ویژگی هایی جنس خانم و آقا دارد که وابسته به سن یا شرایط محیطی نیست و در تمام افراد یکسان هست.اگر یک زوج به آن توجه نداشته باشند یک دیگر را از ارزش می اندازند.

۵۰۰۰تومان مشاهده
مدیریت روابط والدین مدیریت روابط والدین

دغدغه بسیار اساسی برای زوجین جوان هست این است که پس از ازدواج، نقش و تکلیف همسری برای من ایجاد شده است؛ منِ خانم ،یا منِ پسر چه کنم که بهترین زندگی دربرابر رفتار اطرافیان و والدین را داشته باشم؟

رایگان مشاهده
تربیت فرزند تربیت فرزند

فرزند، نعمتی هست که برای داشتن آن نیاز به مقدماتی هست، شیوه و روشی برای تربیت نیاز دارد؛ تا بتوانیم در آینده به او افتخار کنیم. در این کلاس آن دانشی که برای هر زوج لازم هست را ارائه می دهیم.

رایگان مشاهده
مجردین
پایه ریزی ازدواج موفق پایه ریزی ازدواج موفق

ازدواج یک جوان، مهم ترین تصمیمی هست که سال ها بر اساس آن باید زندگی کند. اگر جوانی با روش درست وارد این تصمیم شود زندگی اش او را متعالی خواهد کردوگرنه تنها خود را از ارزش انداخته است. آنچه شما برای این ازدواج درست را نیاز دارید را دکتر حمید حبشی به طور کامل بیان می کند.

رایگان مشاهده
روابط دختر و پسر روابط دختر و پسر

بالاخره روابط دختر و پسر چگونه باید باشد؟ برخی می گویند اصلا چه لزومی دارد روابط داشته باشیم؟ و برخی دیگر روابط کاملا آزاد را تجویز می کنند. در اینجا حد و تاثیر این روابط را از منظرهای مختلف اجتماعی،روانشناختی، دینی و .. تشریح می کنیم.

رایگان مشاهده