تلفن دبیرخانه

آدرس دبیرخانه

استان

ردیف

04533512901

اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

اردبیل

1

03137932590

اصفهان، خیابان هزار جویب، دانشگاه اصفهان، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

اصفهان

2

04432752836

ارومیه، جاده سرو، نازلو، دانشگاه ارومیه، ساختمان ستاد مرکزی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

آذربیجان غربی

3

07733445189

بوشهر، بهمنی، دانشگاه خلیج فارس، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

بوشهر

4

03832324414

03832324415

چهارمحال و بختیاری، شهرکرد کیلومتر 2 جاده سامان، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

چهارمحال و بختیاری

5

031136319

031136320

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏ها

سیستان ‌و بلوچستان

6

09170101500

36473708

داخلی 6023 -6021

شیراز، خیابان ملاصدرا، کوچه 10، مرکز تخصصی آموزش و مشاوره خانواده بهارنکو

فارس

7

02833901798

قزوین، بلوار دانشگاه امام خمینی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

قزوین

8

02532103142

قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان پروفسور حسابی، نهاد رهبری دانشگاه‏های استان

قم

9

01732450107

گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان-ساری، سرجاده روستای شصت کلا،مجموعه فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

گلستان

10

06633120588

لرستان، خرم آباد، کیلومتر 5 جاده خرم آباد به تهران، دانشگاه لرستان، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

لرستان

11

01133033210

ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، دانشگاه پیام نور مازندران، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

مازندران

12

07633336007

بندرعباس، بلوار شهید چمران، جنب استانداری قدیم، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

هرمزگان

13

08138381343

08138381344

همدان؛ دانشگاه بوعلی سینا، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

همدان

14

02333654088

سمنان، دانشگاه سراسری سمنان، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

سمنان

15

06133325525

اهواز، فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

خوزستان

16

0264579623

کرج، حصارک دانشگاه خوارزمی، ساختمان اداری، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

البرز

17

08432227530

ایلام، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد، دفتر نهاد رهبری

ایلام

18

02164542300

تهران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ، دانشگاه امیرکبیر، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

تهران

19

08733288687

سنندج، چهار راه بسیج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

کردستان

20

08334274534

کرمانشاه، خیابان دانشگاه دانشگاه رازی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

کرمانشاه

21

08634173558

اراک، سردشت، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، مسجد دانشگاه، دفتر نهاد رهبری

مرکزی

22

037202606

یزد، جاده خضرآباد، دانشگاه پیام نور، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

یزد

23

04133327524

تبریز، بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

آذربیجان شرقی

24

 

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

خراسان رضوی

25

058322969961

بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ساختمان اداری طبقه 2

خراسان شمالی

26

02433052344

02433054276

زنجان، کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

زنجان

27

05632395017

05632395020

بیرجند، خیابان معلم، دانشگااه علوم پزشکی، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

خراسان جنوبی

28

03433257169

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن دانشگاه شهید باهنر دانشکده حقوق و الهیات، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

کرمان

29

07433313928

یاسوج، بله زار، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

کهگیلویه و بویراحمد

30

01333424085

رشت، پل طالشان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‏

گیلان

31