گفتگو با آقاداماد مخترع هم رشته، هم سر، هم کار

گفتگو با آقاداماد مخترع در حاشیه مراسم ازدواج دانشجویی؛ هم رشته، هم سر، هم کار

تکنیک های مردانه 2

گفتگو با آقاداماد مخترع در حاشیه مراسم ازدواج دانشجویی؛ هم رشته، هم سر، هم کار

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شده

تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
هرجا که نشینیم چو فردوس برین شد
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

ناراحت شدن دست ما نیستولی…نارا

ناراحت شدن دست ما نیست
ولی…
ناراحت ماندن دست ماست!...
پس اجازه ندهیم که رفتار و گفتار تلخ دیگران
در ما اثر کند…
و روزگارمان را تلخ کند…
«مرنج و مرنجان»